Regisztráció:

Külföldön élő magyar állampolgárként Ön csak azt követően szavazhat, hogy a Nemzeti Választási Iroda felvette a magyar választói névjegyzékbe (regisztráció). A névjegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel rendelkező 17. életévét betöltött magyar állampolgár kérheti, akit magyar bíróság nem zárt ki a választójog gyakorlásából.
Amennyiben korábban az állampolgársági eskütételt követően vagy egyéb alkalommal nem regisztrált, ahhoz, hogy élni tudjon szavazati jogával, regisztrációs nyomtatvány kitöltése szükséges (31-es nyomtatvány).  A nyomtatványt kitöltheti személyesen a Főkonzulátusokon, vagy a Nagykövetségek Konzuli Hivatalában, valamint a nyomtatvány interneten keresztül is elérhető a valasztas.hu oldalon.

A regisztrációs kérelemnek legkésőbb a szavazás napját megelőző 15. napig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Kérjük, hogy regisztrációját ne hagyja az utolsó hetekre!

Azon állampolgárok esetében, akik 2013 előtt tették le az állampolgársági esküt, a 2014-es választásokat megelőzően szintén 2013-tól nyílt lehetőség a regisztrációra, amely azóta is folyamatosan biztosított.

A regisztrációs kérelem benyújtása esetén a névjegyzékbe vételről vagy annak elutasításáról a Nemzeti Választási Iroda értesítést küldött Önnek az Ön által megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre. Ennek az értesítésnek a megléte igazolhatja az Ön számára a regisztráció megtörténtét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben részt vett a 2014. évi magyar országgyűlési választáson és/vagy a 2016. évi országos népszavazáson, a 2018. évi választásokra is érvényes regisztrációval rendelkezik.

A külföldön élő magyar állampolgárok a regisztrációtól számított 10 évig szerepelnek a választási névjegyzékben. A 10 év számítása azonban elölről kezdődik, ha Ön a névjegyzékbe vételének meghosszabbítását kéri, továbbá akkor is, ha adatait módosítja, vagy szavaz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 17. életév betöltésével lehetőség nyílik a regisztrációra azoknak a személyeknek is, akik az eskütételkor, illetve a korábbi választás alkalmával még nem töltötték be 17. életévüket.

Amennyiben Ön a Nemzeti Választási Irodától elutasító választ kapott a regisztrációs kérelmet illetően, lehetősége van ismételten kitölteni a regisztrációs kérelmet!

Ha nem biztos abban, hogy korábban benyújtotta-e a regisztrációs kérelmet, illetve hogy milyen elérhetőséget adott meg értesítési címként, valamint, hogy a szavazólap átvételi helyeként mit jelölt meg, kérjük, hogy a 41-es jelű, a névjegyzékbe vett adatok módosítására vonatkozó kérelem nyomtatványt töltse ki.