Az anyasági támogatás iránti kérelmek, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM – ún. „Babakötvény”) iránti kérelmek 2018. január 1-től a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken is kezdeményezhetők a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára az alábbiak szerint.

 

Anyasági támogatás

1. Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege (2018-ban) 64.125 forint, ikergyermek esetén gyermekenként 85.500 forint. Jellege szerint ún. „kelengyepénz", amely az újszülött gyermekre tekintettel jár.

A támogatást a magyar származású vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám (továbbiakban: édesanya) - állampolgárságától függetlenül - igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A kérelmet az édesanya a magyar állampolgárságú, hazailag anyakönyvezendő (vagyis külföldön született) gyermekek esetében akkor is benyújthatja, ha a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg.

  • Az anyasági támogatás iránti kérelmet a lap aljáról letölthető adatlapon lehet benyújtani.
  • Amennyiben a kérelmet a konzulátuson kívánják benyújtani, úgy kérjük, hogy az időpontra a hiánytalanul kitöltött adatlapot is hozzák magukkal! 
  • A kérelmező édesanyának be kell mutatnia a személyazonossága igazolására alkalmas érvényes arcképes igazolványát (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány), valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
  • Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Amennyiben több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelem beadásának van helye. Jogszabály alapján az igazolási kérelemben az esetleges akadályoztatás tényéről kell nyilatkozni, az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, ugyanakkor ha a gyermek születésétől számítva 1 év már eltelt, úgy igazolási kérelem sem adható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem elbírálásában, kiutalásában a konzul nem játszik szerepet, kizárólag a kérelem átvételénél és továbbításánál működik közre.

Figyelem!

A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható

(https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/),

illetőleg postai úton is beküldhető (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

 

A Magyar Államkincstár közvetlenül gondoskodik a kérelmek befogadásáról, feldolgozásáról, valamint a kérelem elfogadását követő nyolc napon belül a támogatás kiutalásáról is. Az ügyfelek részére az Államkincstár a koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu címen nyújt közvetlenül tájékoztatást.

Az Államkincstár javasolja, hogy lehetőség szerint minden esetben a bankszámlás utalást válasszák az ügyfelek.

 

FÉTÁM (Fiatalok Életkezdési Támogatása - ún. „Babakötvény")

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri, 42.500 forint támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni (letölthető a lap alján).

Magyar állampolgárságú, már anyakönyvezett gyermek esetén a gyermek magyar, személyazonosításra alkalmas igazolványának (útlevél, személyi igazolvány), valamint a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosításra alkalmas igazolványának másolatát is be kell mutatni. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá a fentieken túl az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Letölthető adatlapok: