FIGYELEM! Magyar állampolgársággal kapcsolatos kérelmeket kizárólag személyesen lehet benyújtani a Los Angeles-i Főkonzulátuson, előzetes időpontegyeztetést követően. Postán benyújtott kérelmeket nem áll módunkban befogadni.

A hatályos jogszabályok alapján a magyar állampolgárság az alábbi dokumentumokkal igazolható:

 • érvényes magyar személyi igazolvánnyal;
 • érvényes, vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevéllel;
 • 3 évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvánnyal;
 • magyar honosítási okirattal.

Amennyiben nem rendelkezik a fentiekben felsorolt okmányok egyikével sem, úgy magyar útlevelének igénylése előtt, vagy azzal egyidejűleg meg kell vizsgálni magyar állampolgárságának fennállását. Ennek érdekében szükséges az „Állampolgárság igazolása iránti kérelem” nyomtatvány kitöltése. Az eljárás eredményéről az érintett kérelmére állampolgársági bizonyítvány állítható ki.

Figyelem! A magyar születési anyakönyvi kivonat NEM bizonyítja a magyar állampolgárság fennállását!

Ha már legalább egyszer rendelkezett magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, akkor a kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • magyar születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát és a családi állapotot [házasság(ok), válás(ok), házastárs halotti anyakönyvi kivonata] igazoló magyar okirat(ok) fénymásolatát,
 • amennyiben a fenti családi állapot változásra külföldön került sor, azokat az ún. „Hazai anyakönyvezés iránti kérelem” adatlappal együtt kell benyújtani, így az állampolgárság fennállásának megállapítása után a fenti események magyarországi anyakönyvezése is megtörténik.

Ha még soha nem volt magyar útlevele vagy személyi igazolványa, akkor a következő dokumentumok csatolása szükséges:

 • saját születési és házassági anyakönyvi kivonatok,
 • szülők házassági anyakönyvi kivonatai, továbbá születési anyakönyvi kivonatuk (ha nekik sem volt soha magyar okmányuk, úgy az ő szüleik születési és házassági anyakönyvi kivonatát).

 

FONTOS! Nyilatkozattal szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát (1) megfosztással, (2) Németországba történt áttelepítésével, (3) illetve 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között elbocsátással vesztette el.
A kérelmet csak személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten lehet benyújtani.

 

Lemondás a magyar állampolgárságról

Lemondhat a magyar állampolgárságáról az a külföldön élő magyar állampolgár, aki

 1. külföldi állampolgársággal is rendelkezik, vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja ÉS
 2. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.

A lemondásra irányuló nyilatkozatot csak személyesen lehet benyújtani, a lemondásról a belügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök dönt és erről okiratot ad ki. Ha a kérelmező magyarországi lakos volt, akkor tekinthető külföldön élőnek, ha a külföldi letelepedési (korábban kivándorlási) szándékát bejelentette és ezt nyilvántartásba vették.
A kérelemhez mellékelni kell:

 • az érintett külföldi állampolgárságát igazoló vagy valószinűsítő okiratot,
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat.

A lemondásról szóló okirat kézbesítése előtt a magyarországi anyakönyvi eseményről kiadott anyakönyvi kivonatok eredeti példányát, valamint a magyar állampolgárságot igazoló okmányokat is (útlevél, személyazonosító igazolvány, stb.) le kell adni. Ez utóbbi okmányokat a képviseletünk visszaküldi a kiállító hatóságnak vagy jogutódjának.

A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti a köztársasági elnöktől magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.

 

Figyelem! Az állampolgársági vizsgálatot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a magyarországi anyakönyvezést pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi, így a folyamatban lévő ügyek állásáról e két hivatalnál, illetve Főkonzulátusunknál lehet érdeklődni.
Amennyiben az állampolgárság igazolása, illetve külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyveztetése válik szükségessé, magánútlevél kérelmezésére csak ezen eljárások befejezése után kerülhet sor.

Letölthető formanyomtatványok: