Az adatlapok kitöltésénél kérjük a következők betartását:

  • KÉK SZÍNŰ TINTÁT használjon!
  • NE használjon hibajavító folyadékot, szalagot!
  • Az esetleges javításkor EGYSZER húzza át a hibás szót és írja mellé a helyeset!
  • Nyomtatott betűket használjon!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, pl. Edmund Gerald Brown és NE így: Jerry Brown.
  • Az Egyesült Államok helységnevei kitöltésénél kérjük, minden esetben írja ki a tagállam nevét, pl.: Las Vegas, Nevada, USA és NE így: Las Vegas, NV.

1. Kapcsolattartási adatlap

2. Jegyzőkönyv útlevél elvesztéséről

3. Nyilatkozat állandó magánútlevél kiállításához 6 év alatti gyermek esetén

4. Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú gyermek útlevélkérelméhez

5. Ideiglenes magánútlevél igénylőlap és nyilatkozat

6. Házasságkötési szándék bejelentése https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/32/36/85/a766203302bd2a6ee1431f5fd5835248d976ff97.pdf

7. Adatlap születés hazai anyakönyvezéséhez

8. Adatlap házasság hazai anyakönyvezéséhez

9. Adatlap haláleset hazai anyakönyvezéséhez

10. Adatlap bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez

11. Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról

12. Adatlap házassági névviselési forma módosításáról

13. Adatlap születési családi és/vagy utónév megváltoztatására

14. Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

15. Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

16. Állampolgárság igazolása iránti kérelem  https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/15/36/63/275a569ea4193886c02d8721930d87ddbd4d12f1.doc

17. Nyilatkozat magyar állampolgárság visszaszerzéséhez

18. Lemondás magyar állampolgárságról

19. Honosítási/ Visszahonosítási kérelem https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/79/67/51/d369b96d15248a35c01098a610472202941579fd.pdf

20. Adatlap honosítással egybekötött születés hazai anyakönyvezéséhez https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/77/48/41/c047daa3d85616fa17e0ca63beb3db38f68149ad.pdf

21. Adatlap honosítással egybekötött házasság hazai anyakönyvezéséhez https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/81/73/42/9aafb7203f7255925aef28e95429eadf02b88468.pdf

22. Adatlap születési anyakönyvi kivonat beszerzéséhez  https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/73/24/59/12a1b5270e9a85eee564be9c28ad4f79a5fce32a.pdf

23. Adatlap házassági anyakönyvi kivonat beszerzéséhez https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/07/93/06/daee930856f38858ed2542b9d94762362337020c.pdf

24. Adatlap halotti anyakönyvi kivonat beszerzéséhez https://losangeles.mfa.gov.hu/assets/48/14/43/bef2d3fffc10532f19787a18a9106e546b916d04.pdf

25. Adatlap erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez

26. Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (csak Magyarországon született kérelmezőkre vonatkozik)

27. Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez

28. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartott adatainak módosítása 

29. Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez

30. Ügyfélkapu regisztrációs adatlap