Aki vagy akinek felmenője magyar állampolgár volt, a kedvezményes honosítási eljárás keretében tudja benyújtani állampolgársági kérelmét. Úgyszintén jogosult az a házastárs is a magyar állampolgárságra, aki magyar állampolgár férjével/feleségével legalább 5 éve házasságban él és van legalább 1 közös gyermekük, avagy a kérelem benyújtásakor magyar állampolgár házastársával legalább 10 éve házas.

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani az alább felsorolt dokumentumokkal együtt:

  • kitöltött, de még nem aláírt(!) kérelem;
  • kitöltött külön adatlap a születés (és a házasság) hazai anyakönyvezéséhez;
  • 2 db arcfénykép (útlevél fénykép);
  • eredeti születési anyakönyvi kivonat fordítással (amennyiben angol vagy német nyelven állították ki, a fordítást minden esetben a konzul hitelesíti, amennyiben más nyelvű, úgy az okiratot hiteles fordítóval kell lefordíttatni);
  • családi állapot igazolása – eredeti házassági anyakönyvi kivonat vagy a házasság megszűnését igazoló okirat a fentebb leírtak szerinti fordítással;
  • a felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő irat a fentebb leírtak szerinti fordítással;
  • visszahonosításnál a kérelmező egykori magyar állampolgárságát és annak megszűnését igazoló irat a fentebb leírtak szerinti fordítással.

Születési idejétől függ, hogy visszahonosítást kér-e (amennyiben pl. a két világháború között visszacsatolt területen született vagy házassággal vesztette el állampolgárságát), vagy felmenőjére hivatkozva kéri honosítását.
Ez esetben a „leszármazási láncot” addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenőhöz nem jutunk, akiről vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár. Erre alkalmas okirat lehet: anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hiányosságok merülnek fel, a hazai hatóságok hiánypótlásra fogják felszólítani, amely lassítja az eljárást.

Bővebb tájékoztatót a www.allampolgarsag.gov.hu honlapon olvashat.

Letölthető formanyomtatványok: