Az Európai Unióban 50 millió olyan személy él, aki valamely őshonos nemzeti kisebbséghez tartozik.

Jogaik szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban ezen közösségek nyelvét és kultúrát az országot erősítő értékekként kezelik, másutt – kimondva vagy kimondatlanul – a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában érdekeltek.

Egy európai szintű, az uniós tagállamokra nézve kötelező kisebbségvédelmi rendszer kialakítása egységesítené a jogvédelmet és javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén.

Amennyiben 2018. április 3-a előtt egymillió uniós polgár összefog, és aláírásával támogatja az európai polgári kezdeményezést, az Európai Bizottságnak napirendre kell tűznie a kezdeményezés beterjesztői által javasolt jogalkotási aktusok megvitatását.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnevezésű kisebbségvédelmi szervezet ezt a lehetőséget kihasználva dolgozta ki a Minority SafePack/Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, amely tehát hatalmas lehetőség az őshonos nemzeti kisebbségek számára.

Ez történelmi jelentőségű esély, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kapjon az Európai Unióban.

Kérjük, írja alá az Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezést! www.jogaink.hu