1. Születési név változtatása

 

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. A magyar eljárás lényegileg külföldi névváltoztatási okirat nélküli, és külföldi névváltoztatási okirattal és okmánnyal támogatott típusra osztható. A szabályozás, ill. a költségek eltérőek. Külföldi névváltoztatási okirat birtokában is kizárólag akkor van mód új magyar okmányok (útlevél, személyigazolvány) igénylésére, ha a külföldi névváltoztatás magyarországi anyakönyvi bejegyzése már megtörtént.

 

Fizetési eljárás külföldi névváltoztatási okirat és új névre szóló külföldi okmány hiányában:

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben felmerülő költség konzuli díjból, valamint igazgatási szolgáltatási díjból áll. Utóbbi összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

 

• Átutalás összege: 10.000.- Forint (nagykorú kérelmezőnként) - az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!

 

• Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: MANEHUHB • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

 

• Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét) 

 

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a konzulátuson. Az ezen felüli a konzuli díjat kártyával kell kiegyenlíteni a konzulátuson, a kérelem benyújtásakor. 


2., Születési utónév módosítására irányuló kérelem

 

Ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, az anyakönyvvezető az adatváltozást az anyakönyvi bejegyzésben átvezeti. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjesztheti. A kérelmet személyesen kell benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján (névváltoztatás ügytípusra). Ebben az eljárásban a konzuli tisztviselő közreműködő hatóságként jár el, vagyis a külképviseleten benyújtott kérelmet továbbítja a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.

 

A kérelem benyújtásához a kérelmezőnek a jelen oldal alján letölthető adatlapot kell kitöltenie (külön adatlap van a kiskorúaknak és a nagykorúaknak!). Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelemmel érintett kiskorú valamely törvényes képviselője nem tud személyesen megjelenni, a távollévő törvényes képviselő a jelen oldal alján szintén letölthető nyilatkozat kitöltésével hozzájárulhat a kiskorú utónevének módosításához.

Az adatlapon kérheti a kérelmező, ha több utónévvel rendelkezik, kizárólagosan egy, vagy ha kettőnél több utónévvel rendelkezik, az általa választott két utónév viselését is, illetve kérheti az utónevek sorrendjének cseréjét, melyet a kérelem 3. oldalán kell bejelölni. Ha a kérelmező kettőnél több utónevet visel, akkor ebből akár egyet vagy kettőt is választhat. Ebben az esetben az adatlapon a külföldi jog szerinti utónevek módosítását kell választani és az új születési/házassági utónév sorban megadni a viselni kívánt utónevet/két utónevet. 

 

3. Házassági névviselési forma megváltoztatása
 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben.
 

A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

B) Házasságban viselt név megváltoztatása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és után a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Adatlap (a lap alján letölthető)
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
  • lakcímigazoló kártya (A lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására Magyarországon kerül sor. (Magyarországon élő magyar állampolgárként nyilvántartott ügyfelek esetében új lakcímkártya igénylése kizárólag Magyarországon lehetséges. Az erre vonatkozó kérelmet bármelyik hazai okmányirodában beadhatják.)

 

Az eljárás díja a honlapon  megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”).