Figyelem! A házassági név és a születési név megváltoztatására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak.

A házassági nevet az anyakönyvvezető, a születési nevet pedig az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter módosíthatja. A névváltoztatási eljárás feltétele a hazai anyakönyvezés megtörténte. A névváltoztatásnak az érintett anyakönyvekbe történő feljegyeztetéséről az eljáró hatóság gondoskodik. A kérelmező a névváltoztatás engedélyezéséről okiratot kap. A szülő névváltoztatását a kiskorú gyermek születési bejegyzésébe akkor is feljegyzik, ha a gyermek neve nem változik. Nagykorú gyermek esetén csak akkor, ha a nagykorú gyermek azt kifejezetten kéri.

1) Születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Nagykorú gyermeknek önálló kérelmet kell előterjesztenie. 14 éven aluli gyermek utónevét - egy esetben - az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése. A szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.
Születési név megváltoztatása adatlap letölthető itt.


2) Házassági névviselési forma módosítása

Magyar állampolgár esetén a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után akár többször is - módosítható.
Házassági névviselési forma módosítás adatlap letölthető itt.


Közös szabályok:

  • A kérelmeket személyesen, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleten nyújthatja be, előzetes időpont foglalás szükséges.
  • Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben amerikai közjegyzővel vagy Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülőnek a személyazonosságát igazolni kell ezen a módon.