Az adatlapok kitöltésénél kérjük a következők betartását:

  • KÉK SZÍNŰ TINTÁT használjon!
  • NE használjon hibajavító folyadékot, szalagot!
  • Az esetleges javításkor EGYSZER húzza át a hibás szót és írja mellé a helyeset!
  • Nyomtatott betűket használjon!
  • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, pl. Edmund Gerald Brown és NE így: Jerry Brown.
  • Az Egyesült Államok helységnevei kitöltésénél kérjük, minden esetben írja ki a tagállam nevét, pl.: Las Vegas, Nevada, USA és NE így: Las Vegas, NV.

1. Kapcsolattartási adatlap

2. Jegyzőkönyv útlevél elvesztéséről

3. Nyilatkozat állandó magánútlevél kiállításához 6 év alatti gyermek esetén

4. Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú gyermek útlevélkérelméhez

5. Ideiglenes magánútlevél igénylőlap és nyilatkozat

6. Házasságkötési szándék bejelentése

7. Adatlap születés hazai anyakönyvezéséhez

8. Adatlap házasság hazai anyakönyvezéséhez

9. Adatlap haláleset hazai anyakönyvezéséhez

10. Adatlap bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez

11. Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról

12. Adatlap házassági névviselési forma módosításáról

13. Adatlap születési családi és/vagy utónév megváltoztatására

14. Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

15. Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

16. Állampolgárság igazolása iránti kérelem  

17. Nyilatkozat magyar állampolgárság visszaszerzéséhez

18. Lemondás magyar állampolgárságról

19. Honosítási/ Visszahonosítási kérelem 

20. Adatlap honosítással egybekötött születés hazai anyakönyvezéséhez 

21. Adatlap honosítással egybekötött házasság hazai anyakönyvezéséhez 

22. Adatlap anyakönyvi kivonat beszerzéséhez  

23. Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (házasság)  

24. Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (állampolgársági kérelem)

25. Adatlap erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez

26. Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (csak Magyarországon született kérelmezőkre vonatkozik)

27. Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez (születés)

28. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartott adatainak módosítása 

29. Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez (születés)

30. Ügyfélkapu regisztrációs adatlap