Tájékoztató új magánútlevél igényléséhez

Az útlevél iránti kérelmet csak személyesen, a Főkonzulátussal előzetesen egyeztetett időpont alapján lehet benyújtani.

Magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki állampolgárságát igazoló érvényes okirattal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) vagy kevesebb, mint 1 éve érvényét vesztett magyar útlevéllel rendelkezik. Amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásában aktív adatként, úgy az útlevél igény teljesítése előtt szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Az eljárásról a „Magyar állampolgárság fennállásának vizsgálata” című részben találnak tájékoztatót.

Figyelem! Amennyiben a kérelmező családi állapotában változás következett be (pl. megházasodott, elvált), úgy az útlevélkérelmével egyidejűleg az eseményt Magyarországon anyakönyveztetni köteles. Az eljárásról a „Hazai anyakönyvezés” című részben találnak tájékoztatót.

Az útlevéligényléshez előzetesen formanyomtatványt kitölteni, fényképet készíttetni nem kell.

Felhívjuk a kérelmezők szíves figyelmét, hogy amennyiben rendelkeznek magyar születési anyakönyvi kivonattal, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (=lakcím kártya) ezeket a személyes megjelenéskor szíveskedjenek magukkal hozni. Szintén szükséges a már lejárt, vagy még érvényes előző magyar útlevél bemutatása.

Amennyiben a kérelmező a 12. életévét betöltötte, úgy az arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat felvétele érdekében főszabály szerint a személyes megjelenés kötelező.

Kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be. A 12 éves kor alatti gyermek személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel tőle ujjlenyomat nem vehető. Ilyen esetben a szülőnek kell 1 db jó minőségű igazolvány képről gondoskodnia. 6 éves kor alatti gyermek kérelménél az 1 db jó minőségű igazolványkép benyújtása kötelező. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie (érvényes, fényképes igazolvánnyal, melyből legalább az egyik dokumentum magyar legyen). Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja.

Az útlevél érvényességi ideje:

  • 6 év alatti kiskorú részére: 3 év
  • 6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év
  • 18 év feletti részére: 5 vagy 10 év

Figyelem!
Ha az új útlevél kiállítására azért kerül sor, mert az előző útlevél elveszett, megsemmisült, ha az elvesztésről rendőrségi jegyzőkönyv készült, kérjük, azt is hozzák magukkal.

A Főkonzulátuson soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető.

Letölthető formanyomtatványok: