Az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése értelmében a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. A hazatelepülés egyetlen feltétele a magyar állampolgárság megléte, amelyet a külföldön élő magyar állampolgár érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal vagy – ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal igazolhat.

Aki nem rendelkezik érvényes magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal, az a magyar külképviselet konzuli szolgálatánál beadhatja a két okmány valamelyikének kiadására vonatkozó kérelmét.

A végleges hazatelepülés lényegében a magyarországi lakcímnek és az egyéb személyes adatoknak a magyarországi lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjénél történő bejelentésével és a magyar személyazonosító igazolvány ezt követő kiváltásával valósul meg a gyakorlatban.

Tájékoztató a Magyarországra visszatelepülők számára

 

Nyugdíjinformációk:

A külföldön élő személy, amennyiben a magyar társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik (az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte és Magyarországon a szükséges szolgálati időt megszerezte) kérheti nyugellátásának megállapítását.
A nyugellátás megállapításához szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhetők el:
https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij


Egészségügyi ellátások:

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,35161&_dad=portal&_schema=PORTAL