2013. március 1-jétől az útlevél a lejárattól számított 1 évig alkalmas a magyar állampolgárság bizonyítására. A korábbi szabályozással ellentétben – amely szerint az útlevél lejárata után azonnal kellett állampolgársági vizsgálat – 2013. március 1-jétől az útlevél lejárata után egy évvel kell csak állampolgársági vizsgálat.

 

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben nem szerepel, úgy állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az állampolgárság megállapítása céljából.

Felhívjuk figyelmét, hogy a magyar születési anyakönyvi kivonat nem bizonyít magyar állampolgárságot. 

 

Az eljárás kb. 6-12 hónapig tart.

 

Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzul döntése. Sajnos nem áll módunkban kivételt tenni!

 

Állampolgársági vizsgálat iránti kérelem kizárólag személyesen nyújtható be.

 

Hol nyújthatom be a kérelmemet?

Az állampolgársági kérelmet csak személyesen lehet benyújtani külképvisletünkön, a postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük.

14 évet már betöltött kiskorú kérelmező esetén a kérelmet saját magának és szülőjének (törvényes képviselőjének) is alá kell írnia, így személyesen meg kell jelenniük. Kisebb gyermek nevében a szülő jár el, a gyermek jelenléte nem szükséges.

A kérelmet az Önhöz legközelebb eső képviseletünkön és kihelyezett ügyfélfogadáson nyújthatja be, tiszteletbeli konzulnál viszont nem.

 

Mennyi az eljárás díja?

Az állampolgársági vizsgálat díjmentes, amennyiben állampolgársági bizonyítványt nem igényel. Általában nincs szükség állampolgársági bizonyítvány igénylésére, mivel az eljárás eredményeképpen személyi adatait rögzítik a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, ami az ahhoz hozzáférő magyar hatóságok eljárásában bizonyítja a magyar állampolgárságot.

Az állampolgársági kérelemmel együtt benyújtott egyéb kérelmek (pl. útlevélkérelem, teljes hatályú apai nyilatkozat) díjtételéről honlapunk vonatkozó aloldalai nyújtanak tájékoztatást.

Minden konzuli díj bankkártyával (Visa, MasterCard, Discover) fizetendő, készpénzes fizetésre nincs lehetőség.

 

Milyen formanyomtatványt kell kitöltenem?

Az állampolgárság megállapítása iránti kérelem nevű nyomtatványt. A nyomtatványt számítógéppel vagy kék tollal, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. A kérelem fejléce után húzza alá, hogy kér-e állampolgársági bizonyítványt! A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith. Egyesült Államokbeli helységnevek kitöltésénél kérjük, írja ki a tagállam nevét is.

 

Milyen mellékleteket kell csatolnom ahhoz, hogy megállapítható legyen az állampolgárságom?

Általában elegendő saját születési anyakönyvi kivonatát és szülei házassági anyakönyvi kivonatát csatolnia, ha 

 • Ön vagy legalább egyik szülője Magyarországon született, vagy  
 • Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban volt magyar útlevele vagy személyazonosító igazolványa, illetve 
 • ha Önnek vagy legalább egyik szülőjének korábban már megállapították a magyar állampolgárságát (pl. állampolgársági bizonyítványt kapott).

Ha a fentiek nem igazak Önre, akkor ahhoz, hogy a magyar állampolgártól történő leszármazást igazolhassa, általában csatolnia kell még a (feltételezhetően) magyar állampolgár szülő születési anyakönyvi kivonatát, és az ő szüleinek házassági anyakönyvi kivonatát is.

 

Ha Ön vagy felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, célszerű egyéb magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is csatolni (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat stb.).

 

Miért van jelentősége a családi állapotomnak?

Magyarországon törvényi előírás, hogy a magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményeit (születés, házasság, házasság felbontása, halál) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Enélkül a magyar állampolgárság megállapítására, magyar útlevél kiállítására sincs lehetőség.

 

a) Mi a teendőm, ha a családi állapotom nőtlen vagy hajadon?

Ha Magyarországon született, vagy rendelkezik magyar kiállítású anyakönyvi kivonattal, csatolja a születési anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha külföldön született és nincs magyar kiállítású anyakönyvi kivonata, töltse ki a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem formanyomtatványt

Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!

Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „Los Angeles”. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

 

Csatoljon a nyomtatványhoz:

 • Születési anyakönyvi kivonatot. Kérjük, amennyiben nem az Egyesült Államokban született, vegye fel főkonzulátusunkkal a kapcsolatot, mert további iratok lehetnek szükségesek.
 • A szülők házassági anyakönyvi kivonatát. Kérjük, amennyiben a házasságkötés nem az Egyesült Államokban történt, vegye fel főkonzulátusunkkal a kapcsolatot, mert további iratok lehetnek szükségesek.
 • Ha nem házasságból született,teljes hatályú apai nyilatkozatot kell tenni.
 • Nem magyar állampolgár szülő állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.

 

b) Mi a teendőm, ha házas a családi állapotom?

Először az a) pont szerint döntse el, hogy szükség van-e a születése hazai anyakönyvezésére!

Ha Magyarországon házasodott, vagy már van magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, nincs további teendője.

Ha nem Magyarországon házasodott, és nincs magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata, a házasság hazai anyakönyvezéséhez külön nyomtatványt kell kitöltenie. Amennyiben a kérelmező házas, a házastárs jelenléte akkor is szükséges a házasság hazai anyakönyvezéséhez, ha a házastárs nem kérvényezi a magyar állampolgárságot saját maga részére. A kitöltés során figyeljen a következőkre:

Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

A nevek kitöltésénél magyar sorrendben, teljes nevet írjon ki, pl.: Smith John Thomas és nem John Smith vagy John T. Smith!

Az anyakönyvi kivonat kézbesítési helyeként az a) opciót (külképviseleti postázás) jelölje be, és írja be, hogy „Los Angeles”. Így a Konzuli Hivatal postázza majd Önnek a megadott Egyesült Államokbeli címre.

 

Csatoljon a kérelemhez:

 • Házassági anyakönyvi kivonatot. Kérjük, amennyiben a házasságkötés nem az Egyesült Államokban történt, vegye fel főkonzulátusunkkal a kapcsolatot, mert további iratok lehetnek szükségesek.
 • A nem magyar állampolgár házastárs állampolgárságát igazoló okirat – pl. útlevél, állampolgársági bizonyítvány – másolatát.
 • Ha a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az ezt igazoló magyar vagy külföldi anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmezőnek több házassága volt, akkor mindegyiket szükséges utólag beanyakönyvezni a válásokkal együtt. Ez esetben szükséges csatolni minden házassági anyakönyvi kivonatot (eredeti/certified copy) és a divorce decree-t ((eredeti/certified copy, hivatalos magyar fordítással).

  Ha a kérelmező házastársa elvált családi állapotú volt a házasságot megelőzően (akkor is, ha a házastárs nem magyar állampolgár), szükséges csatolni a divorce decree-t (eredeti/certified copy), ezt a dokumentumot hivatalos magyar fordítással szükséges ellátni).

 

c) Mi a teendőm, ha elvált a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a felbontott házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha magyar bíróság bontotta fel a házasságot, vagy a magyar kiállítású házassági anyakönyvi kivonata megjegyzésben tartalmazza, hogy a külföldi bíróság felbontotta a házasságot, csatolja az anyakönyvi kivonatot, nincs további teendője.

Ha nincs ilyen anyakönyvi kivonata, töltse ki  az ehhez kapcsolódó formanyomtatványt.

Csatolja azt az amerikai bíróság által kiállított anyakönyvi kivonatot, bírósági ítéletet, amely konkrét dátummal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását, valamint a bontóítélet hiteles magyar fordítását.

 

d) Mi a teendőm, ha özvegy a családi állapotom?

Először az a) és b) pont szerint döntse el, szükség van-e a születésének és a házastársa halálával megszűnt házasságának hazai anyakönyvezésére!

Ha a házastársa magyar állampolgár volt, csatolja magyar kiadású halotti anyakönyvi kivonatát. Ha nincs ilyen kivonata, kezdeményeznie kell a halála hazai anyakönyvezését.

Ha a házastársa nem magyar állampolgár volt, csatolja halotti anyakönyvi kivonatát.

 

Melyik magyarországi hatóság jár el, hol találok bővebb tájékoztatást?

Az állampolgársági kérelmek ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság igazolása általában 6-12 hónapot vesz igénybe. A főkonzulátusunkan az eljárás gyorsítására nincs módja.