Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a külképviseleten személyesen kell benyújtani az itt letölthető adatlapon keresztül. A konzul csak akkor mérlegelheti a kérelem postai úton történő elfogadását, ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz (pl. egészségi állapot, fogvatartás).

Amennyiben postán nyújtja be kérelmét, azt a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel vagy a Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjével hitelesíttetnie kell (1) személyazonosságát - érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal -, valamint (2) az adatlapon lévő aláírását.

A kérelemmel együtt szíveskedjen egy saját névre megcímzett és ajánlott levélként felbélyegzett borítékot is küldeni.

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének ideje 5 munkanap.

Az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartamazhatja majd:

  • büntetlen előéletű
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
  • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt