Külföldi letelepedés bejelentése, nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként

 

1., Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

 

Mikor kell bejelentenem a külföldi letelepedésemet?

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti. Külföldön történő letelepedésnek számít, ha valaki életvitelszerűen, állandó jelleggel külföldön kíván élni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e másik állampolgársággal vagy, hogy milyen gyakorisággal és mennyi időt tölt Magyarországon.

 

Hol jelenthetem be a külföldi letelepedésemet?

Személyesen az Önhöz legközelebb eső konzulátuson és kihelyezett ügyfélfogadáson teheti meg a bejelentést. Az eljárás díjmentes.

Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, a külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni. A személyi igazolványt és lakcímkártyát elektronikus bejelentés esetében is le kell adni. A Webes ügysegéd felületen jelölnie kell az ügyfélnek, hogy melyik járási irodába, vagy külképviseletre postázza az okmányokat. Lehetőség van arra is, hogy személyesen adják le az okmányokat, amelyet mind a bejelentő, mind törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja megtehet.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

 • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (nagykorú illetve kiskorú személynek)
 • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni,
 • Érvényes személyazonosító igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat,
 • Érvényes útlevél.

 

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít. Ha már elmúlt 14 éves, a kérelmet a gyermeknek is alá kell írnia.

 

A lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül, helyette egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

 

2., A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

 

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy korábbi külföldre távozás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

 

Hol kérelmezhetem a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételemet?

A kérelem benyújtására személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben, előzetes időpont egyeztetés alapján, vagy kihelyezett ügyfélfogadáson.

 

Az eljárás díjmentes.  

Milyen dokumentumok szükségesek a kérelem benyújtásához?

 • Adatlap,
 • Érvényes magyar útlevél,
 • Születési anyakönyvi kivonat,
 • Házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat,
 • Elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

 

Kiskorú kérelmezők esetében a nyilvántartásba vételi kérelem beadásához mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít. Ha már elmúlt 14 éves, a kérelmet a gyermeknek is alá kell írnia.

 

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.