A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) és az annak végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet szabályozza a magyar állampolgárok lakcímbejelentési kötelezettségét.

Az Nytv. 26. § (3) bekezdésének értelmében a magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél be kell, hogy jelentse.

2013. március 1. napjától megszűnt az ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentésének jogi lehetősége. Ez persze nem jelenti azt, hogy Magyarország területét nem lehetne ideiglenesen elhagyni, ugyanakkor ennek hatóságok felé való bejelentési kötelezettsége és lehetősége megszűnt.

FONTOS! A külföldön történő letelepedési szándék bejelentésekor a magyar állampolgárnak le kell adnia a külképviseleten a lakcíméről szóló hatósági igazolványát.

Ha a kérelmező a külképviselettől nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történő megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben személyazonosságát hitelesíttetnie kell a külképviselet előtt ismert amerikai közjegyzővel vagy Magyarország arra felhatalmazott tiszteletbeli konzuli tisztségviselőjével érvényes, fényképpel ellátott, magyar állampolgárságot igazoló okmánnyal, a közjegyzői adatlap felhasználásával.

Kiskorú kérelmező esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő beleegyezése szükséges.

A nyilvántartásba vételét követően az állampolgár új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt kap (rajta: külföldön élő magyar állampolgár). A későbbiekben, ha haza szeretne települni, ezek birtokában Magyarország területén – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – tartózkodási helyet létesíthet.

 

FONTOS!

A kérelemhez csatolni kell a magyar születési anyakönyvi kivonat és a családi állapotot igazoló dokumentum másolatát. Amennyiben külföldön kötött házassága(i), válása(i), haláleset nem került Magyarországon anyakönyvezésre, úgy elsőként kezdeményeznie kell ezen eljárásokat. Az ehhez kapcsolódó információkat itt olvashat.

 

Szükséges formanyomtatványok: