Kizárólag olyan anyakönyvi kivonat kiállítását kezdeményezhetjük, amely Magyarország jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzíti.

A kötelező állami anyakönyvezés 1895 óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelmében minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.

A kérelemben minden esetben kérjük közölni, milyen célból kéri a kivonat beszerzését.

Kérjük továbbá, hogy érvényes személyazonosság igazolására alkalmas iratot (útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány) is csatoljanak a kérelemhez. Postai beküldés esetén amerikai közjegyzővel kell hitelesíteni a személyazonosság igazolására használt okiratot, ehhez szükséges 30 USD-ról szóló money order beküldése is (kiállítva a Consulate General of Hungary in Los Angeles címre).

Az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket a kiállító magyarországi hivatalhoz továbbítjuk. A kért kivonat általában 4-5 hónap alatt érkezik meg, erről a kérelmezőt a külképviselet minden esetben tájékoztatja.

Adatlap születési anyakönyvi kivonat beszerzéséhez
Adatlap házassági anyakönyvi kivonat beszerzéséhez
Adatlap halotti anyakönyvi kivonat beszerzéséhez