Ha az USA-ban tartózkodó személynek Magyarországon felhasználásra kerülő okiraton kell az aláírását igazoltatnia, erre a következő lehetőségek vannak:

 

1. Az aláírás hitelesítése az USA-ban működő magyar külképviseletek által (magyar nagykövetség, főkonzulátusok, tiszteletbeli konzulátusok)

Bármely magyar vagy külföldi állampolgár személyesen felkeresheti bármelyik magyar külképviseletet az aláírásának hitelesítése céljából. A hitelesítés feltétele, a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány - útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány.

 

2. Felülhitelesítése a Secretary of State által kiállított "Apostille" pecséttel

Ilyen esetben a notary public-kal hitelesített okiratot az amerikai közjegyző működési helye szerinti állam Secretary of State "Apostille" pecsétjével kell felülhitelesíttetni. Az "Apostille" pecséttel felülhitelesített okirat - egy nemzetközi megállapodás alapján - Magyarországon ugyanolyan bizonyító erővel bír, mint az 1. pontban írtaknak megfelelően hitelesített okirat, további felülhitelesítésére nincs szükség.