Ha az USA-ban tartózkodó személynek Magyarországon felhasználásra kerülő okiraton kell az aláírását igazoltatnia, erre a következő lehetőségek vannak:

 

1. Az aláírás hitelesítése az USA-ban működő magyar külképviseletek által (magyar nagykövetség, főkonzulátusok, tiszteletbeli konzulátusok)

Bármely magyar vagy külföldi állampolgár személyesen felkeresheti bármelyik magyar külképviseletet az aláírásának hitelesítése céljából. A hitelesítés feltétele, a személyesen történő aláírás mellett, az aláíró személyazonosságát igazoló érvényes fényképes igazolvány - útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány.

 

2. Az aláírás hitelesítése amerikai közjegyző (notary public) által, a notary public felülhitelesítése a magyar külképviselet által

Abban az esetben, ha az aláíró tartózkodási helye távol van a magyar külképviselettől, lehetőség van arra, hogy felkeressen egy közelében működő amerikai közjegyzőt (notary public). A notary public-kal hitelesíttetni kell az aláírást, majd az amerikai közjegyző által lepecsételt és aláírt okiratot felülhitelesítésre meg kell küldeni annak a magyar külképviseletnek, amelynek konzuli kerületébe az állam, megye tartozik. Az okirathoz mellékelni kell:

  • a felülhitelesítés díját pénzes utalványon (money order),
  • a kérelmező valamely érvényes, arcképes igazolványának közjegyző által hitelesített fénymásolatát,
  • az aláírást és fénymásolatot hitelesítő közjegyző működési engedélyének fénymásolatát (commission certificate issued by the State Department),
  • valamint egy felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot.

A felülhitelesített okiratot a felülhitelesítést kérőnek küldjük vissza!


3. Aláírás hitelesítése amerikai közjegyző (notary public) által, felülhitelesítése a Secretary of State által kiállított "Apostille" pecséttel

Ilyen esetben a notary public-kal hitelesített okiratot az amerikai közjegyző működési helye szerinti állam Secretary of State "Apostille" pecsétjével kell felülhitelesíttetni. Az "Apostille" pecséttel felülhitelesített okirat - egy nemzetközi megállapodás alapján - Magyarországon ugyanolyan bizonyító erővel bír, mint az 1. és 2. pontban írtaknak megfelelően hitelesített, felülhitelesített okirat, további felülhitelesítésére nincs szükség.

Letölthető formanyomtatvány: